Abbas Kuşdoğan-HOŞ GELDİN

HOŞ GELDİN

Hayli zaman oldu gönül özledi,
Merhaba hoşgeldin halların nasıl?
Birçok dostlar gördün sohbet eyledin,
Merhaba, hoşgeldin halların nasıl?

Dakikada kayıp etsem gözümden,
Hasretin ateşi yakar özümden,
Yemin ettim ayrılmayım izinden,
Merhaba, hoşgeldin halların nasıl?

Gittin gurbet ele dönmedin hemen,
Çekmiş abidane yok şüphe güman,
Dönünce sılaya çok geçti zaman,
Merhaba, hoşgeldin halların nasıl?

Var idi içimde merak bir düzüm,
Gece, gündüz kaldı yollarda gözüm,
Hayırlı haber ver, sevindir özüm,
Merhaba, hoşgeldin halların nasıl?

(Hüseyin), sohbetin sever haz eder,
Hatırların sorar hürmet arzeder,
Hamdolsun kalmadı gitti gam keder,
Merhaba, hoşgeldin halların nasıl?
Hüseyin Aydın.