Mehmet Temiz-SAANEN KEÇİSİ

SAANEN KEÇİSİ


Saanen keçisi genel olarak keçiler küpeli, kısa ve beyaz tüylüdür. meme iki but arasına iyi yerleşmiş olup koltuk tipi bezel memedir. gelişme hızı, süt ve döl verimi yüksektir. genellikle 2-5 başlık gruplar halinde aile işletmelerinde kullanılır. 1959’lı yılların başında türkiye’ye de getirilmiş ve halen saf ve melez olarak yetiştirilmektedir verim özellikleri saanen ırkının en önemli özelliklerinden birisi olan farklı iklim koşullarına uyma yeteneği sayesinde, götürüldüğü yerlerde çok çabuk adapte olabilmektedir. saanen keçileri yemleme ve mera koşullarına karşı çok duyarlıdır. yüksek verim yeteneği ancak iyi bakım ve besleme koşullarında ortaya çıkar. saanen keçilerinde yemden yararlanma yeteneği yüksektir ve erken çağda cinsi olgunluğa ulaşırlar ve hızlı ürerler. bu da saanen ırkının yetiştirme yönünden en önemli avantajıdır. döl verimi yüksek olan ırk, genellikle ikiz yada üçüz doğum yaparlar. canlı ağırlık erkeklerde 70 kg, dişilerde 50 kg’dır. ortalama 2.5 yaşında yıllık süt verimi 750 kg ve laktasyon(süt verimi) süresi 280 gün’dür. seçkin sürülerde laktasyon süt verimi bir ton ve laktasyon uzunluğu 300 gün olarak saptanmıştır. sütte yağ oranı % 3.4-3.6 civarındadır kaynakça:kaymakçı ve aşkın 1997, özcan 1989, şengonca , 1974 2. keçi yetiştiriciliğinin avantajları süt keçisi, diğer hayvanlara oranla daha az bir para ile satın alınabilmektedir. oransal süt verimi (canlı ağırlığa göre) çok yüksektir. 50 kg ağırlığındaki bir süt keçisi canlı ağırlığının 10-14 katı süt verebilmektedir. keçiler kötü çevre şartlarında kolaylıkla yetiştirilebilmektedirler. adaptasyon yeteneği yüksektir. diğer çiftlik hayvanları tarafından değerlendirilemeyen dağlık bölge meralarını değerlendirebilirler. keçi ağız yapısının özelliği ile tanınır ve diğer çiftlik hayvanları tarafından değerlendirilemeyen kaba yemleri değerlendirebilirler. et, süt, kıl, tiftik, deri, post, barsak, gübre gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilen çok sayıda ürüne sahiptirler. bitkisel üretim yapılacak arazisi bulunmayan orman içi ve kenarı yerleşim birimlerinin en önemli ve tek geçim kaynağıdır. büyükşehir kenarı ve yakınında yaşayan düşük gelirli yetiştiricilerin süt ve et gereksinmesinin karşılanmasını sağlar. yetiştiricinin her an kolaylıkla paraya dönüştürebileceği hayvanlardır. basit ve ucuz maliyetli barınaklarda yetiştirilebilirler. sevk ve idaresi, bakım beslemesi ve sağımı işlemleri çok kolaydır. keçi sütü, ihtiva ettiği besin maddeleri bakımından inek sütüyle büyük oranda eş değerdir ve alerjik özelliği yoktur. 3. koyun ve keçi arasındaki farklılıklar koyun ve keçileri birbirinden ayrımda bazı anatomik özellikler ve boynuz yapısıyla ilgili farklılıklardan yararlanmaktadır. lif rengi ve lif özellikleri de bu kriterler arasında sayılmakla beraber, her zaman güvenilir farklılıklar olarak kabul edilmez. keçiler ile koyunlar arasındaki en önemli fark kromozom yapılarındaki farklılıklardır. koyunlar 60 adet kromozoma sahipken, keçiler 54 adet kromozoma sahiptirler