Fotoğraflarla Atatürk

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu’dan Ankara’ya dönüşünde kendisini karşılayanlarla (1 Eylül 1925)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu’dan Ankara’ya dönüşünde kendisini karşılayanlarla (1 Eylül 1925)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu’dan dönüşünde Ankara’da(1 Eylül 1925)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile Ankara okullarının spor gösterilerini izlerken (10 Mayıs 1928)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, yeni Türk harfleri konusunda verilen konferansı dinlerken (25 Ağustos 1928)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, yeni Türk harflerini halka bizzat öğretirken (20 Eylül 1928)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kayseri’de yeni Türk harflerini öğretirken (20 Eylül 1928)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Çankaya Köşkü’nde, kütüphanesinde çalışırken (16 Temmuz 1929)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara’da Türk Ocağı kurultay delegeleri ile (27 Nisan 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Samsun Lisesinde tarih dersinde (26 Kasım 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul’da Harp Okulunda (2 Aralık 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenciler arasında ders dinlerken
(15 Aralık 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrenciler arasında ders dinlerken
(15 Aralık 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrenciler arasında ders dinlerken (15 Aralık 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Edirne Erkek Öğretmen Okulu öğretmen ve öğrencileriyle (24 Aralık 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Lisesinde matematik dersini izlerken (1 Şubat 1931)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Türk Ocağında (Resim ve Heykel Müzesi) Türk Tarih Kurumu toplantısında (19 Temmuz 1931)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara’da Birinci Türk Tarih Kongresi sırasında kongre delegeleri ile
(8 Temmuz 1932)

 

 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip ile Ankara Ahlatlıbel’de arkeoloji çalışmalarını izlerken (5 Mayıs 1933)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği’nde bir genci sınav yaparken (25 Mayıs 1933)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, sınav sonucunda başarılı olan gence mendilini hediye ederken(25 Mayıs 1933)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsünde öğretmen ve öğrencilerle                        (27 Haziran 1933)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ankara Kız Lisesinde Başbakan İsmet İnönü ve Afet İnan ile birlikte
(12 Mayıs 1934)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir (Gaziemir)’de bir askerî birlikte İran Şahı ve Başbakan İsmet İnönü ile bir Mehmetçiği sınav yaparken (23 Haziran 1934)

 

 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İkinci Türk Dil Kurultayında (18 Ağustos 1934)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, öğrenciler arasında (1934)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Eskişehir’de Tayyare Mektebinde uçuşları izlerken (9 Haziran 1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Üçüncü Türk Dil Kurultayında bir grup delege ile birlikte
(Ağustos 1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Üçüncü Türk Dil Kurultayında bir grup delege ile birlikte (Ağustos 1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Beylerbeyi Sarayı’nda düzenlenen Balkan Festivali’nde (2/3 Eylül 1936)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda açılan resim ve heykel sergisine gelirken (20 Eylül 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda açılan resim ve heykel sergisine gelirken (20 Eylül 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, İkinci Türk Tarih Kurultayı nedeniyle Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen tarih sergisini gezerken (20 Eylül 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Nazilli’de öğrencilerle (9 Ekim 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Sivas Lisesinde geometri dersini verirken (13 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Pertek’te öğrencilerle konuşurken (17 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Tunceli Pertek Halk Evi önünde (17 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde el sanatı çalışmalarını izlerken (19 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde (19 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde tarih dersinde (19 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana İsmet Paşa Kız Enstitüsünde tarih dersinde (19 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Mersin’de öğretmen ve öğrencileri selâmlarken (19 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Afyon’da öğrencilerin önünden geçerken (20 Kasım 1937)

Cumhurbaşkanı Atatürk, Ankara Türkkuşu’nda Sabiha Gökçen ile birlikte (1937)