Hüseyin Sevim-Öğretmenlikte Kariyer Basamakları

Öğretmenlikte Kariyer Basamakları

“Uzman” Öğretmenlik için en az 8 yıl kıdem aranacak

Öğretmenlerin “uzman” statüsünü kazanmak için açılacak sınava girebilmelerinde en az 8 yıl kıdem aranacak. Bu süre doktora yapmış öğretmenlerde 5 yıla kadar düşecek. En az 6 yıl uzman öğretmenlik yapanlar başöğretmenlik sınavına girebilecek, doktoralı adaylarda bu sürenin yarısı yeterli olacak. Adayların bilgi ve iletişim teknolojisini kullanabilmesi de gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenliğin kademelendirilmesine ilişkin yasanın ardından buna ilişkin yönetmelik çalışmalarını tamamladı. “Öğretmenlik Mesleğinin Kariyer Basamaklarında Yükselme“yi düzenleyen yönetmelik taslağına göre, adaylık döneminin ardından öğretmen olanlar, belli koşulları sağlamaları durumunda uzman ve başöğretmenliğe geçiş sınavlarına girebilecek. Sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması gerekecek. Uzman öğretmenler için sınavda Türkçe, genel kültür, pedagojik formasyan ve özel alan bilgisine ilişkin sorular yöneltilirken; başöğretmen adaylarına sorulacak sorularda insan hakları, demokrasi eğitimi, çevre eğitim, kamu yönetim, milli güvenlik konuları da yer alacak.
Uzman öğretmenlik sınavına girebilmek için bir öğretmenin yükseköğrenimi tamamladıktan sonra öğretmen olarak en az 8 yıl çalışmış olması gerekiyor. Alanı ya da eğitim bilimleri alanı dışında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenler ile ikinci yabancı dilde olmak üzere KPDS`de en az (c) düzeyinde belge sahibi almış yabancı dil öğretmenleri için en az 7 yıl olarak belilendi. Alanında ya da eğitimbilimleri alanı dışında doktora öğrenimini tamamlamış bir öğretmenin ise uzman öğretmenlik sınavına başvurmak için 5 yıl kıdeme sahip olması yetecek.
Uzman öğretmenlik için aranacak eğitim koşulları ise 10 kredilik iki hizmet içi eğitim etkinliğini tamamlamak, alanı ya eğitim bilimleri alanı dışında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 10 kredilik bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme olarak belirlendi.
Başöğretmenlik için ise adayların en az 6 yıl uzman öğretmen olarak çalışmış olması gerekirken, bu süre doktorası olanlar da 3 yıla kadar düşecek. Başöğretmenlik için eğitim şartları içinde ise doktorasını yapmış olma bulunuyor.
Yönetmelikte, sınavların esas ve usullerinin oluşturulacak Danışma Kurulu tarafından belirlenmesi hükmü yer alacak. Danışma Kurulu`nda bakanlığın çeşitli birimlerinden temsilciler bulunması benimsenirken, eğitim alanında en fazla üyesi bulunan sendikanın temsilcisi de bulunacak.
Öte yandan branşlar temelinde uzman öğretmen ve başöğretmen sayıları belirlenirken, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı temel alınacak. Her branşın toplam serbest öğretmen kadro sayısı içindeki oranı bulunacak ve uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının branşlara göre dağılım gerçekleştirilecek.