Abbas Kuşdoğan-MUSTAFA DEDE

 MUSTAFA DEDE

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
1805 yılında Malatya’nın Yazıhan İlçesine bağlı Karaca Köyünde doğmuştur.Köy kırsal alana yerleştiğinden çifçilik ve hayvancılıkla uğraşmış-
tır. Anne tarafından İböğ (İbrahim) baba’ya yeğen
olmaktadır.İbrahim Baba ise çevrede ermiş bir kişi
olarak bilinmektedir.Mezarı Hacı Bektaş Dergahının üçler Kapısı denilen yerde “Karacalı İbrahim Baba”olarak bulunmaktadır.
Not:Büyük oğlunun doğum tarihi 1825 olduğundan
doğum tarihinin 1805 olduğu sonucuna varılmıştır.
İsmail Özmen C.5.20.yy.s.19.
Anlatan İsmail Karacan.
GÜL MUSTAFA “Mahlaslı dedemiz Mustafa’dan iki
deyiş”

DURNALAR
“tecer,Delik taşı yüksek olanın
Enin Derme cayırında birlenin
Darende’den Malatya’ya fırlanan
Memleketi Battalgazi durnalar”

“Derme suyu derler kaynar çoşarda
Yazılı elmalar biter aşarda
Peygamberin sancaktarı Muşarda
İsmi Abdulvahap Gazi durnalar

“Harput’ta,Gölcük’te eylen bir fasıl
Güngüş tekkesinde bulunur nusur
Arguvan-Diyarbekir-Mardin hem Musul
Çoktur Nazire’nin tuzu durnalar

“Murat kenarına yükünüz yıkın
Teller eskiceğiz zülfünüz bükün
Şeyh Ahmet Dede’ye bir minnet çekin
Geçer yaradana sözü durnalar”

“Kemah’taki sultan melek sagına
Fırsat vermen şah sıvalın beyine
Divriği’nin bahçesine bağına
Alışık çalarlar sazı durnalar

“Selamı sabahı kestirmedi mi?
Nice aşıkları küstürmedi mi?
Onlar Pirsultan’ı astırmadı mı?
Uğramayın o Sivas’a durnalar

“Durnalar bulmadım derde ilacı
Gaip erenleri olsun ilacı
Ali Seydi-Seyd İbrahim-Karaca Hacı
Eşiğine yüzü sürün durnalar”

“Dolanıp çevrinmen gidiniz hemen
Ol İmam Bakır’a olunuz Mehman
Arafat şehrinde Halilirahman
Yandırır ateşi közü turnalar”

“Durnam havalanıp kalkıp uçunça
Bğdat erenleri müşkül seçinçe
Havada karada şadı geçince
İmamlara sürün yüzün durnalar”

“Şah Necif’den Kerbela’ya yolu var
Öter bülbülleri tatlı dili var
Hikmetine akıl ermez Ali var
Onunla buluşun yüzü durnalar”

“Mekke’den yükünüz Mısır’a yıkın
Ayırman katarı katara katın
Urum’da Hacı Bektaş Veli’ye çıkın
Cümle serçeşmenin gözü turnalar”

“Serin olurmuş urum ovası
Yayılır Türkmenin atı devesi
Otlu sulu derler Çorum ovası
Dünyanın lezeti tuzu durnalar”

“Yine onlar seçer ham ile hası
Kalbinizde koman kem ile küsü
Çalap suyu derler Türkmen kışlası
Orda var şahini bazı durnalar”

“İstanbul’un caddesini yitirmen
Gediklerde yad ovalar yatırman
Karaca’da vatan tutup oturman
Yırtılmış astarı bezi durnalar”

“DER MUSTAFAM İstanbul’a varmalı
Yedi ocağa belgizarın salmalı
Ol sultan Murat’dan ferman almalı
Kimse, incitmeye sizi durnalar”
Yazan:Gül Mustafa
Kaynak kişi:İsmail Karacan

BU GÜN

“Dinleyelim şu bülbülün zarını
Kulunu ehvalini söylüyor bugün
Yenice bir mektup geldi yarimden
Yarın ehvalini söylüyor bu gün

Bir ahdi bütüne var idi sözüm
Bu gönlüm kaynadı gürledi özüm
Gül yüzlü şahımı ğörünce gözüm
Şahın ahvalini söylüyor bu gün

Mustafa’m der medet şahım ağlatma
Cehennem narına sokup dağlatma
Yönüm hakka doğru yolum bağlatma
Kulun ahvalini söylüyor bu gün”
Yazan:Gül Mustafa
Kaynak kişi:İsmail Karacan.