Mustafa Şahin-BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU

‘BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU’….15.04.2006
bugün siz siteseverlerle,sınırda(borderline) kişilik bozukluğu konusunda bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. nedir bu bozukluk? aşağıdakilerden en az beşinin varlığı ile birlikte,genç erişkinlik(11-14 yaşlarda başlayıp altı ile on yıl arasında değişen bir dönem) döneminde başlayan,kişilerle olan ilişkilerde,kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızlıklar ve ani dürtüsel davranışlarla belirgenleşen bir durumdur. 1-gerçek ya da varsayılabilecek,olası bir terk edilmeyi önlemek için çaba harcamak. 2-karşısındakileri aşırı büyütüp göklere çıkarma veya aşırı değesizleştirip yerin dibine sokma gibi başkalarına aşırı değer-değersizlik verme ile giden tutarsız ilişkiler. 3-“kimlik karmaşası” denilen kendini algılayışında,arkadaşlık, cinsel durum ya da önem verilen kültürel-ahlaki değer anlayışında değişiklikler. 4-kendine zarar verme olasılığı fazla olan,2 ya da daha çok durumda sonunu düşünmeden,aniden yapılan eylmler(aniden çok para harcama,madde kullanımı,hızlı ve tehlikeli araba kullanma,birden aşırı yemek yeme ve uygunsuz cinsel davranışlar vb.) 5-tekrarlayanbir şekilde özkıyım (intihar) girişimleri,intihar tehditleri,kendi kendine zarar verme (bıçak,jilet ile kendi cildini kesme,kafasını yumruklama veya sert yere vurma gibi). 6-duygu durumunda aşırı tepkililiğe bağlı olarak sürekli duygu değişiklik durumu (değişik saatler içinde,değişik süreler içinde,birbirini izleyen öfkelilik,kaygı,üzüntü sevinç dönemleri). 7-kişinin sürekli olarak kendini boşlukta hissetmesi. 8-öfkeye hakim olamama (kavga etme,bağırma ve eşya kırma vb.). 9-stresle ilişkili gelip geçici kendine kötülük yapılacağı düşünceler veya dissosiyatif (ilişkisiz) belirtiler. rahatsızlığın asıl özelliği;karşılıklı birebir ilişkilerde,kendilik algısı(kendine bakış, kendini kabul ediş ve kendini sergileyiş) ve duygulanımda tutarsızlık ile ilişkileri etkileyebilen tutarsız davranışlardır. bu kişilerde sürekli bir ayrılık ve reddedilme fikri yaşandığı için,bu gibi bir durumun görülmesi durumunda duygulanım,kendilik hissi ve davranışlarda önemli değişiklikler yaşanır.ayrılık ve planlananların oluşmaması durumunda,yoğun öfke ve kızgınlıklar yaşanır.yalnız başlarına olmaya dayanamaz ve birilerinin varlığına gereksinim duyarlar.bu yalnızlığı önlemek için özkıyıma yönelebilirler(dikkat!). hedefleri,inandıkları değerler,arkadaşyapıları,cinsel eğilimleri,benimsedikleri görüşler,mesleki heves ve amaçları değişkendir.kendilerini sürekli boşlukta duyumsadıkları için,uğrşıp oyalanacak bir şeyler arıyor gibidirler.karşıdan beklediklerini bulamadıklarında öfkelerini sergiler,sonrasında bundan dolayı suçluluk,pişmanlık veutanç duygulaı yaşar.kendilerini değersiz,zayıf ve kötü hissederler. depresyon,alkol-madde kullanım bozuklukları,yeme bozuklukları,travma sonrası stres bozukluğu ve dissosiyatif kimlik bozuklukları eşlik edebilir. toplumda, %2-3 dolayında görülür. rahatsızlığın nedeni merkezi serotonin işlevindeki azalmaya bağlı,öfkeli ve dürtüsel davranışlarla ilişkili olabileceği düşünülür.bir diğer görüşe göre;çocuk-ebeveyn arasındaki rken dönemdeki bozukluklardan kaynaklandığı düşünülmekte,sorumlu tutulmaktadır(çocuğun yeterince dikate alınmayıp,hislerini ve davranışlarını görmezden gelmek,çocukta uygun,olumlu ve sabit bir benlik oluşmasını önleyecek,sürekli desteğe gereksinim duyacktır.ailede duygusal paylaşımın olmaması,aile içi yoğun çatışmalar,çocuk yaşlarda ana-baba kaybı ve/veya ayrılığı,çocuğun yaşadığı fiziksel ve cinsel tacizler borderline kişiliğe eğilim oluşturan etmendir). kaynak:1-cumhuriyet bilim teknik. 2-temel britannica,6.cilt,ocak 1993,hürriyet ofset.
Ekleyen :Mustafa Şahin Web Adresi :http:// Grup