Mustafa Şahin-ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?


Anksiyete : Anksiyete bozukluğunu anlamak için, halk arasında da terim olarak kulağa yakın gelen anksiyete kelimesini anlamak gerekmektedir. Anksiyete kısaca tehlikeli bir uyarana karşı duyulan huzursuzluktur. türkçeye ‘endişe, kaygı ve bunaltı’ olarak çevrilmiş olan bu terim halk arasında huzursuzluk, sıkıntı, korku, tedirginlik olarak da tanımlanabilmektedir. İnsanlığın doğuşundan bu yana var olan bu duygu, aslında tehlikeye karşı bedenin ve beynin verdiği doğal bir tepkidir. ayrıca normal anksiyete, biraz gerekli ve kişiyi motive edici bir ruh halidir. herkes, hayatında en az bir kere anksiyete hissetmektedir. Ancak ne zaman ki anksiyete yoğun, sürekli ve kişiyi rahatsız eden bir hal alır, o zaman anksiyetenin bir hastalığa dönüşmesi olasıdır. Anksiyete bozukluğu tanısı koyabilmemiz için aşağıdaki durumların oluşması gerekmektedir; -Kişinin mesleki ve ailevi yaşantısını etkilemeye başlamışsa, -Kişilerarası ilişkilerinde zorluklar oluşturuyorsa, -Gün içinde çok sık karşısına çıkıyor ve gününün büyük bir bölümünü kapsıyorsa, -Bu duygulanımını kontrol edemiyor ve başa çıkamıyorsa -En az 6 aydır bu durumu yaşıyorsa. anksiyete bozuklukları neden ayrı bir psikiyatrik gruptur? anksiyete bozukluklarının ayrı bir psikiyatrik hastalık grubu olmasının temel nedeni içinde barındırdıkları ortak semptomlardır. Tüm anksiyete bozukluklarında aşağıdaki semptomlar gözükmektedir. Bu semptomları fizyolojik ve psikolojik-algısal olarak iki grupta inceleyebiliriz. Fizyolojik semptomlar: ishal, başdönmesi, sersemlik, terleme, reflekslerde artma, hipertansiyon, çarpıntı, pupillerde genişleme (gözbebeklerinin genişlemesi), senkop, taşikardi, kol ve bacaklarda yanma, titreme, midede rahatsızlık, sık idrara çıkma. Psikolojik ve algısal semptomlar: Huzursuzluk/tedirginlik, korku, algıda karışıklık, öğrenmede zorluk, konsantrasyon eksikliği, kişilerin algılanması ve olayların adlandırılmasında sorunlar, anımsayamama. Anksiyeteli bireyler, korku oluşturan durumları haklı çıkarma çabaları ile çevrelerinde belli şeyleri seçme ve diğerlerini göz ardı etme eğilimi gösterirler. Hatalı bir şekilde korkularını haklı çıkarırlarsa, seçtikleri cevap ile anksiyetelerini arttırırlar. Seçtikleri düşünce ile kendilerini rahatlatabilirlerse, anksiyeteyi azaltabilir veya gerekli önlemin alınmasında yetersiz olabilirler. tüm bu ortak özellikler; anksiyete bozukluklarını, ayrı bir psikiyatrik grup olarak karşımıza çıkarmakta ve bu bozuklukları 7 grupta incelemektedir: Agorafobi(açık alan korkusu), sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, genel tıbbi bir duruma bağlı anksiyete bozukluğu, başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk. Bunları da,diğer sayılarımızda sizlere aktaracağım.sağlıklı günler dilerim.