Mehmet Temiz-BRUCELLOZİS

BRUCELLOZİS

BRUCELLOZİS….18.09.2006
brucellozis brucella grubu bakterilerin oluşturduğu ,hayvanlardan insanlara geçen(zoonoz) bulaşıcı bir hastalıktır.bölgemizde daha çok sığır,koyun ve keçilerde görülmektedir .hayvanlarda bu hastalık yavru atma,süt veriminde azalma,damızlık değerinin düşmesi,hem yetiştirici hem de ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açmaktadır. brucella grubu bakteriler genellikle konakçı hayvan dışında çoğalmazlar.güneş ışığında 1-12 saat 100 cantigrat derecede hemen ölürler.çeşme suyunda birkaç ay, 0 derecede 2,5 yıl, dondurmada birkaç yıl,nemli toprakta 60 gün,yavru atıklarında 75 gün,rahim akıntılarında 200 günden fazla canlı kalırlar.çiğ sütten yapılan tuzsuz krema yağında buzdolabında 10 gün, tuz içeren salamura peynirde 45 gün canlı kalır. brucellozis, duyarlı hayvanlara, genellikle hasta hayvanlarla doğrudan temas yoluyla, hayvanların akıntılarıyla bulaşık çevreden geçer.atık yavrular,yavru zarları ve sıvıları, vaginal akıntılar bol miktarda mikrop içerir.hasta hayvanların süt,idrar.dışkı ve eklem sıvıları da bakteri kaynağıdır.hasta erkek hayvanların spermlerinde etken bulunur ve çiftleşme ile bulaşma olur.genel olarak brucellozis bir sürüden diğer bir sürüye enfekte hayvanın sokulması ile bulaşır. sindirim,deri ve mukozal yüzeylerden vücuda giren brucella etkenleri lenf kanalları ile lenf yumrularına gelerek çoğalırlar. daha sonra kan yoluyla bütün vücuda yayılırlar. bakteri daha çok rahim,memeler,testisler,lenf yumruları, karaciğer, eklemler ve tendo kılıflarına yerleşir. hastalığın kuluçka süresi,alınan mikrobun dozuna bağlı olarak 2 hafta ile 30 gün arasında değişir.hastalık sığır ve koyunlardaki açık belirtisi yavru atmadır.yavru atma genellikle sığırlarda gebeliğin 5-7 nci ,koyunlarda gebeliğin 3 ncü ayında görülür.rahim iltihaplanması,yavru zarlarını atamama bulguları görülür. rahimdeki enfeksiyon nedeniyle ikinci gebe kalma süresi uzar veya kalıcı kısırlık oluşur.atık oranı yüzde 30- 80 arasında görülür.erkek hayvanların üreme organları etkilenir ve yangı oluşur.enfekte hayvanların buzağıları sağlıklı görünseler de hastalık etkenini taşıyarak etrafa saçmaya devam ederler.süt veriminde belirgin şekilde düşme görülür.brucellozis hastalığının teşhisi laboratuar testleri ile olur.brucella hastalığına yakalanan hayvanların tedavisinde ekonomik olmadığından başarılı sonuç alınamaz. brucellozisin kontrolü, genel hijyenik tedbirlerin uygulanması, karantina, hasta hayvanların sürüden çıkartılması ve aşılama yöntemleri ile olmaktadır. yavru atan hayvanların tüm atıkları ile bu atıkların temas ettiği yem ve altlıkların üzerine yanmamış kireç veya yakılarak imha edilir.ahır ve ağıllar dezenfekte edilir.sürü ve işletmeye alınan hayvanlara test yaptırılmalı, hayvanlar tarım ve köyişleri bakanlığı elemanlarınca aşılanmalıdır. brucellozis insanara nasıl bulaşır? en yaygın bulaşma mikroorganizma ile bulaşık çiğ süt ve süt ürünlerinin(peynir,krema, tereyağı, dondurma) yenilmesi ve enfekte hayvan karkasları(et),atık yavru idrar ve dışkı ile doğrudan temasla bulaşır. mehmet temiz veteriner hekimi yazıhan ilçe tarım müdürlüğü kaynak: -tarım ve köyişleri bakanlığı koruma ve kontrol genel müdürlüğü sirküleri