Coğrafi Durum

COĞRAFİ DURUM

Karaca köyü Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlıdır. Doğusunda Parçiken ve Boyalca köyleri, batısında Kuruçay, Kamaraş, Halincek köyü ve Hekimhan ilçesi, kuzeyinde Uluyol, Ektir ve Sülmenli köyleri, güneyinde Gövük köyü bulunmaktadır.


Köyde toplu yerleşim mevcuttur. Köyün Malatya’ya uzaklığı 50 km olup, Hekimhan-Sivas yolu üzerinde 5 km içerisinde kalmaktadır.

Köyde kırsal iklim hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak kışlar uzun ve soğuk geçer. En çok yağış ilkbahar mevsimindedir. Kumarı ve kuruçay civarında kaysı ağacı ve kavaklar bulunur. Kaysı ve tahıl ürünleri yetiştiriliciğine ağırlık verilmektedir. Azda olsa hayvan yetiştiriliciğine raslanır.

Köyde iki çeşme ve bir kuyu bulunmaktadır. İçecek  su ihtiyacı bunlardan sağlanır. En önemli akarsuyu, kuruçay’dır. Bağ ve bahcelerin su ihtiyacı ise kuruçay dan sağlanmaktadır. Bu bakımdan kuruçay boyunca bahce ve  kavaklıkla raslanır. Köy yolu üzerinde asfatlama çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: Karaca Köyü fokloru, Satı Dilek Özbey