Karaca Tarihçesi

TARİHÇESİ ( KARACA’NIN ADI VE TARİHİ)

Karaca‘nın tarihi ile ilgili bilgiler köy yaşlıları ve onlardan önce yazılmış olan cönk defterlerine dayanmaktadır. Bunlardan başka, bugün köy toprakları içerisinde bulunan köy yerleri (örenlerde) birer kaynak teşkil etmektedir.

Köyün kurucuları, oğuz Türklerinin, Bozok kolunun (karacaalu) oğuz hanının oğlu Yıldız handan gelme Beydilli Türkmen aşiretinden Dulkadiroğulları devletini kuran Feyruz Bey‘in oğlu Karacalı beyler oymağındandır. Köyün kuruluşu 1520 yılına raslamaktadır. Rivayetlere göre büyük göç srasında Horasan civarında bulunan oymak, oymak beyi idaresinde Anadolunun Maraş yöresinde yerleşmişlerdir. Daha sonraları büyük selçukluların dağılması üzerine (Dulkadiroğulları) beyliğinin yönetimi altına girmişlerdir. Yavuz Sultan Selim‘in beyliğini yıkması üzerine oymak beyi Feruz Bey idaresinde bugünki Yazıhan Bucağının 5 km kuzeyinde kuruçay kenarında çimisören mevkine yerleşmişlerdir. Feruz Bey‘in bir erkek çocugu dünyaya gelmiş, ismini Karaca Bey koymuştur. Yarım asır kadar ovada yaşamışlar, Zürriyet çogalmis, Dibiköy mevki ve bir kısmı da şimdiki köyümüzün yerine göç etmişler.

Rivayetlere göre köyün adı Karaca Bey‘den gelmektedir. Bu yerleşim bölgelerinde önceden yaptıkları gibi hayvancılıkla uğraşmışlar. Yama dağı ve Ayrancı Yaylaları ile konakları arasında göçebe hayatı yaşamışlardır.

Yerlerini yaşamları için yetersiz bulduklarından çimis örenin 6 km batısında yine kuruçay kenarında yerleşmişlerdir. Burada da çiftcilikle uğraşmışlar. Fakat esas geçim kaynakları hayvancılıkla uğraşarak sağlamışlardır. Burada oymak beyi Feruz Bey vefat etmiş, oymağın idaresini oğlu Karaca Bey eline almıştır.

Zamanla yerleşilen arazinin oymağı geçindirmemesi nedeniyle daha geniş ekim sahası bulunan ve bu saha içerisinde merkez teşkil eden köy yerine (bugünkü mevki) gelmişlerdir. Daha sonraları köy oymağının ve kurucularının isimlerine hürmeten (KARACALU) ismini almış. Zamanla bu isim KARACA olarak söylene gelmiş ve idari kayıtlara böylece geçmiştir.

Karaca köyünün ilk temelini atan selimuşağı olmuş. O zaman köy dokuz haneymiş.

O zamanki köy halkı şunlardır:
Cüneyt Uşağı
Dapkız Uşağı
Levi– Leğen Uşağı (Leğenuşağı)
Kızıl Uşağı
Selim Uşağı
Mulla Müslüm Uşağı (Ağbabalar)
Mulla Hüseyin (Satılar Kabilesi)
Mulla Veli
Mulla Haydar
Mulla Bektaşlar

Köyün yirmi kabine olduğu şöyle
1– Leğen Uşağının 10 hane olduğu
2– Ağbabaların 3 hane olduğu
3– Satığılların 4 hane olduğu
4– Hohaların 3 hane olduğu
5– Halöğlerin 4 hane olduğu
6– Aboğların 3 hane olduğu
7– Mulla Haydarlı 18 hane olduğu
8– Peğcilerin 2 hane olduğu
9– Çolak Aliler 3 hane olduğu
10– Dedeler 2 hane olduğu
11– Mulla Aligiller 2 hane olduğu
12– Mehmet Ali uşağı 2 hane olduğu
13– Kazımlar 2 hane olduğu
14– Otlu Aliler 1 hane olduğu
15– Mucuklar 3 hane olduğu
16– Kel Yakuplar 5 hane olduğu
17– Menemenciler 1 hane olduğu
18 Selim Uşağı 2 hane olduğu
19– Muratlar 2 hane olduğu
20- Mulla Veliler 3 hane olduğu

20 Mart 1930 ‚dan itibaren Köyün Yetmişiki hane olduğu ve Tahir nahiyesine (Arguvan)bağlı olduğu bilinmektedir. Bu gün Karaca ikiyüzelli haneli olup yazıhana bağlanmıştır

Kaynak: Karaca Köyü fokloru, Satı Dilek Özbey,İsmail KARACAN