Mehmet Temiz-HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

Hayvancılık desteklemeleri besi hayvanlarına 300 tl. destek ödemesi yurt içinden temin edilmiş, en az 3 ay türkvet’de kaydı bulunan, karkas ağırlığı 190 kilogramdan az olmayan, tarım ve köyişleri bakanlığı’ndan ruhsatlı mezbahanelerde kestirilen erkek besi hayvanları için hayvan başına 300 lira destek ödemesi yapılacak. Destekten yararlanmak isteyen besicilerin, hayvanları kestirdikten sonra il ve ilçe tarım müdürlüklerine gerekli evrakla birlikte 31 aralık’a kadar başvurmaları gerekiyor. Süt sığırcılığı ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında; en az 10 baş,•damızlık etçi sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında; en az 50 baş kapasiteye sahip işletmeler yatırım kredisi için,•büyükbaş hayvan besiciliği konusunda; en az 10 baş kapasiteye sahip işletmeler işletme kredisi için ziraat bankası veya tarım kredi kooperatiflerine başvurabilirler. tarım kredi kooperatiflerinin de aracılık ettiği ve 1 ağustos 2010 tarihinde uygulanmasına başlanan proje ile işletme kredilerinde en fazla 1 yıl, yatırım kredilerinde ise en fazla 5 yıl vadeli kredi imkanı tanınıyor. Büyükbaş hayvan besiciliğinde 10 baş ve üzeri besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenin kapasitesini artırmak isteyen ortaklar faydalanabilecek. Temin edilecek olan hayvanların ise en fazla 18 aylık ve erkek olmaları gerekiyor. Ayrıca kredi için hayvanların küplendirilmiş olmaları zorunluluğu aranıyor. süt sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen ortaklar için 5 yıla kadar vadeli yatırım kredisi kullandırılacak. Kredi ile temin edilecek olan hayvanlar en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe olma şartı aranıyor. Damızlık et sığırcılığı işletmesi kurmak isteyen tarım kredi kooperatifleri ortaklarına 50 baş ve üzeri için yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ise 10 baş ve üzerinde kültür ırkı ve melez gebe düve veya inek/mandaya sahip büyükbaş hayvancılık yapan ortaklara yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde iki farklı sistem uygulanacak. Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, keçi yetiştiriciliğinde ise an az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurmak veya kurulu işletmesinin kapasitesini artırmak isteyen ortaklara 5 yıl vadeli yatırım kredisi kullandırılacak. Tarım kredi kooperatifleri ortaklarının faydalanabilecekleri yatırım ve işletme kredilerinde sıfır faizli kredi sağlanmış olacak.