Hüseyin Sevim-İLKOKULLARDA EĞİTİM ABC’YE DÖNÜYOR

İLKOKULLARDA EĞİTİM ABC’YE DÖNÜYOR

İLKOKULLARDA EĞİTİM ABC’YE DÖNÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni ilköğretim müfredatı çerçevesinde 57 yıllık okuma-yazma öğretim sistemini değiştiriyor.
1948 yılından bu yana öğrencilere cümlelerden başlanarak okuma öğretilirken, artık ‘ses temelli harf’ tekniğine dönülüyor. Yeni sistemde, çocuklara önce ses, sonra harf, sonra hece, en sonunda cümle öğretilecek. Halen 9 ildeki 100 okulda uygulanan yeni sistem, önümüzdeki yıldan itibaren ülke geneline yaygınlaştırılacak. Ayrıca bu yıl ilk defa yeni müfredatın uygulandığı pilot okullardaki birinci sınıf öğrencileri yazı yazmaya ‘el yazısı’ ile başladı. Yani öğrenciler düz yazı yazmadan önce el yazısını öğrendi. Bugüne kadar dik temel harflerle öğretilen düz yazı ise yeni Türkçe müfredatında hiç yer almıyor.
Yeni müfredatın uygulandığı pilot okullarda bu yıl okula başlayan birinci sınıf öğrencileri, abilerinden farklı bir şekilde okuma yazmayı öğrendi. Öncelikle birinci sınıf öğrencileri, dik temel harflerle değil bitişik eğik yazı (el yazısı) ile harfleri tanıdı. El yazısı eski müfredatta ikinci sınıfın ikinci döneminden itibaren verilmeye çalışılırken, yeni müfredatta el yazısı öğrenci kalemi ilk eline aldığında başlatılıyor ve tüm eğitim hayatına yayılıyor.
Diğer bir değişiklik ise ilk okumayı öğretme sisteminde yapıldı. Buna göre birinci sınıf öğrencileri, seslerden yola çıkarak harflerle okumaya geçecek. Yeni uygulamada cümleden harfe doğru olan “çözümleme metodunun” yerini “ses temelli harf ve cümleyle” öğrenme aldı. Yeni sistemde önce ‘a’, sonra ‘t’ sesini öğrenen çocuğa, hemen ‘at’ hecesi öğretilecek. İlköğretim Türkçe müfredatı bugüne kadar 1948, 1968 ve 1981 yıllarında üç defa değiştirildi. Üç müfredatta da okumayı öğretme sistemi olarak ‘cümle yöntemi’ kural olarak kabul edildi ve öğretmenlerden buna göre okuma öğretmesi istendi. 57 yıldan beri cümle yöntemi ile okuma öğretilmesi esasken, bu yöntemde zorlanan öğretmenler, harf ve cümleyi birlikte vererek öğrencilerine okumayı öğretti.
Öğretmenler ‘1948’den yakın zamana kadar gizli gizli harf yöntemiyle okumayı öğretmiş.’ Ancak son 10 yılda cümle sistemine ağırlık verildiği için yeni nesil bu sistemle okumayı öğrendi. Cümle sisteminin esasını ‘çocuk gördüğü eşyayı bir bütün olarak kavrar’ felsefesi yatıyor. Bu sistemde kısa cümleler bir bütün olarak öğrencilere veriliyor ve yavaş yavaş kelime ve harflere geçiliyor. Cümle yöntemine karşı çıkanlar ise bu yöntemin ezberciliğe neden olduğunu dile getirdi. Bu görüşü savunanlar, İngilizcede 3-4 harfin bir ses çıkarması nedeniyle Avrupa ülkelerinin kelimeleri blok halde öğretmek zorunda olduğunu, ancak Türkçede her harfin bir ses çıkarması nedeniyle harf yönteminin daha uygun olduğunu belirtiyor. Yeni müfredatın uygulandığı pilot okullardan Ankara Hacı Mustafa Tarman İlköğretim Okulu Müdürü Murat Karapınar, ‘el yazısı’ ve harfle öğretim uygulamasının başta kendilerinde tedirginlik yarattığını; ama birinci sınıf öğrencilerinin gösterdiği başarıyla yeniliğin hızla benimsendiğini ifade etti. Karapınar, normalde mart ayında okumaya geçmesi gereken öğrencilerin yüzde 70’inin birinci dönem bitmeden okumaya geçtiğini belirtti. Sınıf öğretmeni Hakan Türkoğlu da, yeni uygulama ile birlikte çocukların daha kolay okuma ve yazmaya geçtiğini kaydetti. Çocukların el yazısı ile yazı yazmalarında da önemli bir sorunla karşılaşmadıklarına işaret eden sınıf öğretmeni Türkoğlu, çocukların el yazılarının okunaklı ve gayet güzel olduğunu, öğrencilerin de bundan zevk aldığını söyledi. Okumayı öğretirken de ezberciliği ortadan kaldırmak için cümle yöntemi yerine ses temelli harf ve cümle yöntemine geçileceğini, bu sayede öğrencilerin hem daha kolay okumaya geçeceğini hem de ezbercilikten kurtulacağı belirtildi. Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Karip de, sıkıntılı olacağı düşünülen bitişik ve eğik yazı kullanımında birinci dönem sonu itibarıyla sorun yaşanmadığını belirtti.
Bitişik eğik yazı çocuk için uygun
Yeni Türkçe müfredatını hazırlayan komisyonun başkanı ve AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Güneş, bitişik eğik yazının çocuğun vücuduna ve beyin gelişimine daha uygun olduğunu vurguluyor. Güneş, yeni sistemde ezberi ortadan kaldırdıklarını belirtti.