Kar-Der Kongre Tutanağı

KONGRE TUTANAĞI

       

 

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30.04.2011 tarihinde saat 13.00 da derneğimiz başkanı Abbas KUŞDOĞAN’ın açılış konuşması ile genel kurul başlamıştır. Gündem maddeleri sırasıyla görüşülüp aşşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1-Açılış ve yoklama yapılmıştır.

2-Saygı duruşunda bulunulup istiklal marşı okunmuştur.

3-4-Divan teşekkülü ile divan başkanlığına Rıza CENGİZ katip üyeliğine Hasan Hüseyin ÇAĞLAR,Hasan TEMİZ seçilmiştir.

5-Faliyet raporunu derneğimizin II.başkanı Mustafa ŞAHİN üyelere sunmuştur.Faliyet raporunda yapılan çalışmalar belirtilmiş olup,kültür merkezinin yapımı yanında aylık kültür dergisinin düzenli olarak yürütüldüğü de belirtilmiştir.

6-Yapılan denetim sunuşlarına göre Yusuf ELİAÇIK üye aidatlarının toplanmasında aksaklıklar olduğunu belirtmiştir.Köyümüzde yapılan kültür merkezi binasının yapımında olağan üstü gayretler gösterildiği yönetim kurulunda çalışmaların ağırlığının başkanda olduğu söylenmiştir

7-Yapılan açıklama,inceleme ve oylama sonucunda yönetim ve denetim kurallarının raporları oy birliği ile ibra edilmiştir.

8-Tahmini bütce Abbas KUŞDOĞAN tarafından açıklanmıştır.Dernek gelirlerinin arttırılması için bağışların toplanması,çeşitli etkinliklerin yapılması,sosyal hizmetlerden bağışların alınması belirtilmiştir.Genel kurula sunulan 16.000 tl lik tahmini bütce oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9-Aidatını ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılmasından önce üyelere yazılı uyarı yapılarak cıkarılması Mustafa ŞAHİN tarafından önerildi.Bu öneride oy birliği ile kabul gördü.

Üye aidatlarının Divan başkanı Rıza CENGİZ tarafından 50 TL önerildi Abbas KUŞDOĞAN tarafından itiraz edildi üyelerden 30 TL alınmazken 50 TL olmasına gerek olmadığı vurgulandı.Mehmet TEMİZ daha fazla olmasını istedi Mustafa KARACAN aidat ödemelerini Abbas KUŞDOĞAN’a sorulmasını önerdi.Çünki aidatlar toplarken ne sikıntılar yaşadığını en çok bilen bu kişidir deedi.Hasan Hüseyin ÇAĞLAR itiraz etti.Rıza CENGİZ tarafından aidatların bu yıl 40TL olmasını önerdi öneri oy birliğiyle kabul edildi.

10-yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda eski yönetimin devamına yanlız Mehmet TEMİZ ile Hüseyin SEVİM’in yönetimden ayrılan Mustafa KARACAN ile İsmail TEMİZİN yerine alınmasına oy birliği ile karar verildi

  • Yönetim kurulu üyeleri:Abbas KUŞDOĞAN,İbrahim AĞAN,Mustafa ŞAHİN,Mehmet TEMİZ,Hüseyin SEVİM seçilmiştir.
  • Denetim kurulu üyeleri:Yusuf ELİAÇIK.Hasan Hüseyin ÇAĞLAR,Veli ÖZGÜL,Feyzullah ÇELİK,Ahmet ÇAĞLAR
  • Denetim kurulu yedek üyeleri:Kenan ÇELİK,İsmail TEMİZ,Mehmet AYDIN seçilmiştir.

11-Dilek ve temenniler:Rıza CENGİZ ile Hasan Hüseyin ÇAĞLAR teni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi.

Rıza CENGİZ Hasan Hüseyin ÇAĞLAR Hasan Temiz
Divan Başkanı Katip Üye Katip Üye