Ay: Nisan 2012

Hüseyin Sevim – EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEKİ ZORLUKLAR

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEKİ ZORLUKLAR Eğitim; en basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatıdır. Yani bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak önceden saptanmış esaslara göre değişim meydana getirme sürecidir.Bir başka deyişle eğitim,yaşamın ta kendisidir. Öğretim ise; önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak, öğretmenin uyarıcı ve öğrenme durumları […]