Abbas Kuşdoğan-İHTİYARLIK

İHTİYARLIK

İHTİYARLIK

İhtiyarlık büktü bizim belimiz
İşitmez kulaklar demez dilimiz
Uzak etti yakın olan yolumuz
Dilerim mevladan yol ayrı geçmez.

Elbise dikerler patiska bezi
Yırtılır pantolon görünür dizi
Bu yılda birlikte geçirdik yazı
Dilerim mevladan kış ayrı geçmez.

Gönül bahçesinin solan gülüyüz
Bir ağacın tutunacak dalıyız
Bilirim ki yaşayan bir ölüyüz
Dilerim mevladan söz ayrı geçmez.

Bu dünya fanidir konanlar göçer
Öğrendim ki insan ektiğin biçer
Ömür sayılı gün tez gelir geçer
Dilerim mevladan öz ayrı geçmez.

(Birlikte yaşlanan evli bir çift için
türkü sözü olarak yazılmıştır.)