Mehmet Temiz-DAMIZLIK SIĞIR DESTEĞİ

DAMIZLIK SIĞIR DESTEĞİ


Doğu anadolu projesi kapsamındaki damızlık sığır işletme yatırımlarına verilecek destek belirlendi doğu anadolu projesi kapsamında üreticilerin kuracağı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip “etçi ve kombine ırklara sahip damızlık sığır işletme” yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında uygulanacak inşaat desteği hibe oranı yüzde 30 olacak. Projeden yaralanacak iller arasında malatya da bulunuyor. damızlık gebe düve alımında uygulanacak hibe oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, sağım ünitesi veya soğutma tankı alımında da yüzde 40 hibe oranı uygulanacak. Üreticilerin, doğu anadolu projesi kapsamında kuracakları özsermayeye dayalı en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip “etçi ve kombine ırklara sahip damızlık sığır işletme” yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında uygulanacak inşaat desteği hibe oranı yüzde 30 olacak. Damızlık gebe düve alımında uygulanacak hibe oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, sağım ünitesi veya soğutma tankı alımında da yüzde 40 hibe oranı uygulanacak. Doğu anadolu projesi kapsamındaki illerde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar resmi gazete’de yayımlandı. Karar, üreticilerin, doğu anadolu projesi kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Buna göre 2010-2012 yılları arasında kurulacak işletmelere yeni inşaat yatırımında uygulanacak hibe oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Damızlık gebe düve alımında uygulanacak hibe oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, sağım ünitesi veya soğutma tankı alımında da yüzde 40 hibe oranı uygulanacak. bu karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı her yıl uygulama esasları tebliğinde belirlenecek. yatırım tutarının üst sınırı aşan kısmı ise, ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak. her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilecek. Bu karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak. yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde tarım ve köyişleri bakanlığı il müdürlükleri yetkili olup, verilen ek süre asıl sürenin yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Karar kapsamında, desteklemeden yararlanacak projelerde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırımın da yer alması gerekecek. Ancak işletmesinde, tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilecek.