H. Hüseyin Çağlar-KARACA

KARACA

Aslın Türkmen soyu ilin beydili
Kışlığın Halep’dir yaylan yeni-iliz
Oban KARACA’dan aldın adını
Bellidir tarihin şanın KARACA
Çadırını kurdun Yama dağına
Daha dönmem dedin Rakka çölüne
Firuz Bey’in gitmiş Acem eline
Şahin Bey’de beyin hanın KARACA
Konar göçer idin Asya’dan beri
Son durağın Dibi Köyü,Kumarı
Kadım yurt eyledin şimdiki yeri
Ebedi yurdunu bulan KARACA
Akıl ile irfan yolun yordamı
Yüksek tahsil yapmış üçyüz evladın
Mustafa Kemal ulu önderin
Sapmaz hakikatten yolun KARACA
Türkiye vatanım KARACA köyüm
Oğuz türkmeniyim aşına soyum
HasanHüseyin’im hakka bağlıyım
Her canıda canan bilen KARACA.

hASANhÜSEYİN çAĞLAR.