Veli Eliaçık-TÜRKİYE’NİN 21.YÜZ YILINDAKİ EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİ

TÜRKİYE’NİN 21.YÜZ YILINDAKİ EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİ

TÜRKİYENİN 21. YÜZ YILINDAKİ EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİ Türkiyenin Düzeni ( Doğan AVCIOĞLU ) Fuat Paşa ,Yukarıdan gelen otoriterizme karşı halktan bir tepki gelmediği için, Politik Liberalizm yolunda Büyük Avrupa Devletlerine ( Bunların Sefaretlerine sığındıklarını şu Sözlerle açıklamaktadır. “ Bir Devlette iki kuvvet olur, Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Bizim memlekette yukarıdan gelen kuvvet cümlemizi eziyor.Aşağıdan ise bir kuvvet hasıl etmeye imkan yoktur. Bunun için pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvette Sefaretlerdir. Yani Avrupa Devletleridir. Bazı Büyük Egzotik ağaçlar Belli bölgelere dikilince, bütün suyu toplar ve araziyi kuruturlar. Kısaca “ ORTAK PAZAR” Türkiye için Planlı bir Ulusal Şirketlerin çıkar planlarına bağımlı kılınması demektir. Gümrük Birliği İçinde TÜRKİYE MANZARASI, Kalın Çizgileriyle Söyle Çizilebiliniz. İskenderun’ dan İstanbul’a kadar uzanan sahil şeridi, turistik tesisler, sanayi kuruluşları ve gelişen tarımıyla parlak bir manzara gösterebilecektir. İzmir, İstanbul, Mersin gibi Liman şehirleri, çabucak türeyebilecek olan Löventeleri, lüks eğlence yerleri, büyük ticarethaneleri ve Otelerliyle, bir ışık denizi içinde yüzecek, bir refah ve zenginliğin yanı sıra Hongkong gibi şehirlerde görüldüğü üzere, aşırı bir sefalet gözükecektir. Gece kondular ve aylak ( işsiz ) insanlar çoğalacaktır. Türkiye’nin batısı böyle parlak görünüşlü bir gelişme gösterirken, Doğusu terkedilmiş bir bölge havasına bürünecektir. Doğu Anadolu’nun kalkınması ancak PLANLI BİR EKONOMİYLE VE DEVLET YATIRIMLARIYLA Mümkündür. Gümrük Birliğiyle, Devlet yatırımları azalacak ve planlı ekonomiden vazgeçilecektir. Bu tutucu güçler koalisyonu söz konusudur. Tutucu güçler koalisyonu “ Yatırımcı ve kalkınmacı değil, Tüketicidir. Ulusçu değil, işbirlikçidir. Çağdaş Uygarlık Savaşının kazanılması, Sol Bir İktidarın varlığını zorunlu kılmaktadır. Yeryüzünde İlk Kurtuluş Savaşı veren ve Kazanan Ülke TÜRKİYEDİR. Devlet Teşebbüsleri, bu sorumsuzluk yüzünden kötü işlemektedir. Sorumsuzluk cezalandırılmalıdır. Başarı işe mükafatlandırılmalıdır. 20 – 25 Yıl içerisinde kalkınılabilinir Kaynaklar gereksiz harcamalardan kaçınarak 20 – 25 yılda bu hedefe ulaşma yolunda seferber edilecektir. BÖYLE BİR KALKINMA STATEJİNİN ANA ÇİZGİLERİ SÖYLE SIRALANABİLİNİR. 1 – Kalkınma programlarında öncü sektör SANAYIDIR. Fakat tarım yatırımları asgari sınırda tutulacaktır. 2 – Çok yüksek bir yatırım ve tasarruf oranı sürdürülmelidir. Ne kadar fazla yatırım yapılabilirse o kadar kısa zamanda kalkınılacağı açıktır. 3 – Sanayi e ayrılan kaynakların çok büyük bir kısmı ağır sanayi e yöneltilmelidir. 4 – En İleri teknoloji kullanılmalı, fakat aynı zamanda en kıt girdiler olan sermayeye ve yetişmiş işgücünün tasarrufuna dikkat edilmelidir.Lüks tüketim sanayi sektörünün büyümesi, öteki sektörlerin gelişmesini yavaşlatmakta ve böylece kısa vadede Milli Gelir istihdamı artırmakla birlikte, ekonominin gelecekteki kalkınma hızını düşürmektedir. Buna Bozuk yada Ters Büyüme adını verebiliriz. 5 – Teknik ve meslek eğitiminde bir seferberlik yaparak “ İNSAN SERMAYESİ STOKU “ nu inşa etmektir. BU GÜNKÜ SEFALET VE REZALET İÇİNDE ESASEN, KİMSEYİ MEMNUN ETMEYE İMKAN YOKTUR. MEMLEKET MAMUR, MİLLET ZENGİN OLDUĞU ZAMAN HERKEŞ MEMNUN OLUR. Veli ELİAÇIK Ziraat Yük. Mühendisi